S tahem převyšujícím 25 kN, avšak nepřesahujícím 44 kN.

  • - - - - 8411121010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - - 8411121020 80: Určené na vybavení letadel, dovezené bez cla nebo vyrobené ve Spoločenství
  • - - - - 8411121090 80: Ostatní