Surový tapetový papír / Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka.

  • - - 4802401000 80: Neobsahující vlákna získaná mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních
  • - - 4802409000 80: Ostatní