Teplákové soupravy, lyžařské kombinézy a komplety, plavky, pletené nebo háčkované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6112110000 10: Teplákové soupravy
 • - - 6112110000 80: Z bavlny
 • - - 6112120000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6112190000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6112200000 80: Lyžařské kombinézy a komplety
 • - 6112310000 10: Pánské nebo chlapecké plavky
 • - - 6112310000 80 (2/0) : Ze syntetických vláken
 • - - 6112390000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 6112410000 10: Dámské nebo dívčí plavky
 • - - 6112410000 80 (2/0) : Ze syntetických vláken
 • - - 6112490000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů