Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích.

Svenska 52

  • - - 7225401200 80 (2/0) : Z nástrojové oceli
  • - - 7225401500 80 (2/0) : Z rychlořezné oceli
  • - - 7225404000 10: Ostatní
  • - - - 7225404000 80: O tloušťce převyšující 10 mm
  • - - - 7225406000 80 (2/0) : O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm
  • - - - 7225409000 80: O tloušťce menší než 4,75 mm