Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3002110000 10 (0/15) : Antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy
  • - - 3002110000 80: Diagnostické testovací soupravy pro malárii
  • - - 3002120000 80: Antiséra a jiné krevní složky
  • - - 3002130000 80: Imunologické výrobky, nesmíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej
  • - - 3002140000 80: Imunologické výrobky, smíšené, které nejsou v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej
  • - - 3002150000 80 (0/4) : Imunologické výrobky, v odměřených dávkách nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej
  • - - 3002190000 80: Ostatní
  • - 3002200000 80: Očkovací látky pro humánní lékařství
  • - 3002300000 80: Očkovací látky pro veterinární lékařství
  • - 3002900000 80 (4/0) : Ostatní