TIŠTĚNÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A JINÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY.

 • 4901000000 80 (4/0) : Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskoviny, též v jednotlivých listech (arších)
 • 4902000000 80 (2/0) : Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci nebo reklamy
 • 4903000000 80 (0/79) : Obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo omalovánky, pro děti
 • 4904000000 80: Hudebniny (noty), tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované
 • 4905000000 80 (4/0) : Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné
 • 4906000000 80: Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, které jsou ručně zhotovenými originály; ručně psané texty; fotografické reprodukce na citlivém papíře a karbonové kopie výrobků uvedených v tomto čísle
 • 4907000000 80 (3/0) : Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky, které jsou v oběhu nebo mají být nově vydány v zemi, ve které mají nebo mají mít uznanou nominální hodnotu; papír s natištěnými známkami; bankovky; šekové tiskopisy; akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry
 • 4908000000 80 (2/0) : Obtisky všeho druhu
 • 4909000000 80 (0/2) : Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
 • 4910000000 80 (0/1) : Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků
 • 4911000000 80 (4/0) : Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií