Z chemických vláken / Tkané stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky).

Deutsch 11 Français 1 Polski 1