Tkaniny z mykané vlny nebo z mykaných jemných zvířecích chlupů.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5111110000 10: Obsahující 85|% hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů
  • - - 5111110000 80: O plošné hmotnosti nepřesahující 300|g/m$2
  • - - 5111190000 80: Ostatní
  • - 5111200000 80: Ostatní, smíšené hlavně nebo výhradně s nekonečnými chemickými vlákny
  • - 5111300000 80 (2/0) : Ostatní, smíšené hlavně nebo výhradně se střižovými chemickými vlákny
  • - 5111900000 80 (4/0) : Ostatní