O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm.

Svenska 1

  • - - - - 7225406010 80: O šířce 2 050 mm nebo větší
  • - - - - 7225406090 80: Ostatní