O tloušťce převyšující 0,10 mm.

Deutsch 6 Ελληνικά 1 Nederlands 2

  • - - - 3920208010 80: Pro použití v některých typech letadel
  • - - - 3920208092 10: Ostatní
  • - - - - 3920208092 80: Laminovaný list nebo pás, sestávající z filmu o tloušťce 181 μm nebo větší, avšak nejvýše 223 μm složeného ze směsi kopolymeru propylenu s ethylenem a kopolymeru styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) potaženého nebo povrstveného na jedné straně vrstvou kopolymeru styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) a vrstvou polyesteru
  • - - - - 3920208099 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o polypropylenové desky pravidelného tvaru. Desky se používají pro výrobu školních a kancelářských potřeb. Rozměry (mm): 640 x 1030. Tloušťka (mm): 0,4 – 0,7.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY Z POLYPROPYLENU POLYPROPYLEN PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ OBDÉLNÍKOVÝ

Dle deklarovaných údajů se jedná o nelehčené…

Dle deklarovaných údajů se jedná o nelehčené polypropylenové desky pravidelného tvaru o rozměrech: 4000 x 1500 x 6 mm 4000 x 1500 x 8 mm 1000 x 1000 x 10 mm 1000 x 1000 x 15 mm 1000 x 1000 x 20 mm Účel použití: po rozřezání se desky sváří a brousí do potřebných rozměrů.

Používají se pro výrobu septiků, jímek, přečerpávacích nádrží, vodoměrných šachet apod.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POLYPROPYLEN PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ NELEHČENÝ (NEBUNĚČNÝ) BLOKY