Toluol (toluen) / Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek.

Français 2 Polski 3 Slovenčina 1

  • - - 2707200010 80: K použití jako energetická nebo topná paliva
  • - - 2707200090 80: Pro jiné účely

Dle deklarovaných údajů se jedná o průmyslové…

Dle deklarovaných údajů se jedná o průmyslové rozpouštědlo. Popis dodaného vzorku: bezbarvá, nízkoviskózní kapalina charakteristického zápachu v tmavé skleněné lahvi se šroubovacím víčkem o obsahu 1 l (náhradní balení).

Deklarované údaje: - složení výrobku: toluen, n-butylacetát. - účel použití: jako průmyslové rozpouštědlo, ředidlo, k výrobě barev a laků a nátěrových hmot. - způsob výroby: mechanické míchání v kontejneru. - balení zboží: autocisterna, kontejner 600 a 1000 l, sud 200 l, kanystr 10 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ŘEDIDLA JAKO KAPALINA BEZBARVÉ SMĚSI UMÍSTĚNO V OBALU TOLUEN K ODMAŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY

Dle údajů žadatele se jedná o rozpouštědlo…

Dle údajů žadatele se jedná o rozpouštědlo a čistič. Popis dodaného vzorku: Čirá bezbarvá nízkoviskózní kapalina, dodaná v plechové nádobě s plastovým uzávěrem o objemu 420 ml.

Deklarované údaje: - způsob výroby: jednotlivé složky výrobku se smísí a poté stáčí do plechových obalů. - účel použití: k odmašťování a čištění strojů a zařízení. - balení zboží: plechové lahve, kanystry či sudy, opatřené potiskem nebo/a etiketou, o objemu 420 ml, 700 ml a 4 l.

Základní složkou výrobku je toluen (více než 50 % hm.).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ŘEDIDLA JAKO KAPALINA BEZBARVÉ SMĚSI K ČIŠTĚNÍ BENZINY TOLUEN K ODMAŠTĚNÍ