Kolejnice / Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic.

  • - - 7302101000 80: Napájecí kolejnice s vodičem z neželezného kovu
  • - - 7302102200 10: Ostatní
  • - - - 7302102200 20: Nové
  • - - - - 7302102200 30: Vignolovy (širokopatní) kolejnice
  • - - - - - 7302102200 80: O hmotnosti na metr 36 kg nebo vyšší
  • - - - - - 7302102800 80: O hmotnosti na metr nižší než 36 kg
  • - - - - 7302104000 80: Žlábkové kolejnice
  • - - - - 7302105000 80: Ostatní
  • - - - 7302109000 80: Použité