Treska pestrá (Theragra chalcogramma).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303670010 80: Pro průmyslové zpracování
  • - - - 0303670090 80: Ostatní