Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků.

Deutsch 20 English 22 Français 20 Slovenčina 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

tištěné; papír; kalendáře; tištěné fotografie; perforovánotištěné; papír; kalendáře; tištěné fotografie; perforováno

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o tištěný papírový daňový kalendář pro rok 2016.

Otočný kalendář se spirálovou vazbou na kartonovém stojanu obsahuje 57 stran. Týdenní kalendárium je doplněno pro každý týden jedním receptem z Ottovy kuchařky, který je doplněn ilustrativním vyobrazením zhotoveného pokrmu.

Kalendárium lze od ilustrativní části odtrhnout díky perforaci.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TIŠTĚNÉ PAPÍR KALENDÁŘE TIŠTĚNÉ FOTOGRAFIE PERFOROVÁNO