Sklo ve tvaru kuliček (jiných než mikrokuliček čísla 7018), tyčí nebo trubic, neopracované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 7002100000 80: Kuličky
  • - 7002200000 80 (2/0) : Tyče
  • - 7002310000 10: Trubice
  • - - 7002310000 80: Z taveného křemene nebo jiného křemenného skla
  • - - 7002320000 80: Z ostatního skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 !x! 10$-$6K$-$1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C
  • - - 7002390000 80: Ostatní