Uhličitany draselné / Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný.

Deutsch 4 English 7 Nederlands 1

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o kalcinovaný uhličitan draselný. Produkt je ve formě bílého krystalického prášku. Chemický vzorec: K2CO3 Kód CAS: 584-08-7 Balení: big bag 1 000 kg, pytel 25 kg

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ UHLIČITANY