Ostatní / Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný.

Deutsch 2

  • - - - - - 2836991730 80: Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší
  • - - - - - 2836991780 80: Ostatní