Ostatní / Halogenderiváty uhlovodíků.

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu perfluordekalin (C10F18).

Produkt je ve formě sterilní ultračisté kapaliny. Používá se v očním lékařství jako předoperační přípravek při operacích sítnice.

Zboží je dodáváno ve skleněných ampulích o obsahu 5 ml nebo 7 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ORGANICKÉ SLOUČENINY PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ OČI ČISTÉ/RYZÍ UPRAVENO V ODMĚŘENÝCH DÁVKÁCH