Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin.

Deutsch 2 English 2 Français 12 Magyar 2 Italiano 6

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o hračku…

upraveno pro drobný prodej; s plastem; hračky v podobě zvířat;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hračku ve tvaru myšky, určenou pro kočky. Výrobek je zhotoven z umělé kožešiny, která je nalepena na dutý plastový korpus. Pro reálný vzhled jsou na povrchu kožešiny vytvořeny uši, oči a čumáček. Velikost: 14 cm (měřeno bez ocásku).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ S PLASTEM HRAČKY V PODOBĚ ZVÍŘAT PRO KOČKY HRAČKY PRO ZVÍŘATA