Směsi / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

Deutsch 2

 • - - - 2008970300 10: Z tropických ořechů a tropického ovoce, obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů
 • - - - - 2008970300 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
 • - - - - 2008970500 80: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg
 • - - - 2008971200 40: Ostatní
 • - - - - 2008971200 50: S přídavkem alkoholu
 • - - - - - 2008971200 60: S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních
 • - - - - - - 2008971200 70: O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm
 • - - - - - - - 2008971200 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008971400 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - - - 2008971600 10: Ostatní
 • - - - - - - - 2008971600 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008971800 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - - 2008973200 10: Ostatní
 • - - - - - - 2008973200 20: O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.
 • - - - - - - - 2008973200 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008973400 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - - - 2008973600 10: Ostatní
 • - - - - - - - 2008973600 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008973800 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - 2008975100 10: Bez přídavku alkoholu
 • - - - - - 2008975100 20: S přídavkem cukru
 • - - - - - - 2008975100 30: V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg
 • - - - - - - - 2008975100 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008975900 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - - - 2008977200 10: Ostatní
 • - - - - - - - 2008977200 20: Směsi ovoce, v nichž žádný druh ovoce nepřesahuje 50 % hmotnostních celkové hmotnosti směsi ovoce
 • - - - - - - - - 2008977200 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - - 2008977400 80 (4/5) : Ostatní
 • - - - - - - - 2008977600 10: Ostatní
 • - - - - - - - - 2008977600 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - - 2008977800 80 (4/17) : Ostatní
 • - - - - - 2008979200 10: Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti
 • - - - - - - 2008979200 20: 5 kg nebo více
 • - - - - - - - 2008979200 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008979300 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - - - 2008979400 10: 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg
 • - - - - - - - 2008979400 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008979600 80 (4/0) : Ostatní
 • - - - - - - 2008979700 10: Méně než 4,5 kg
 • - - - - - - - 2008979700 80 (4/0) : Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
 • - - - - - - - 2008979800 80 (5/0) : Ostatní