Reagencie k určování krevních skupin nebo krevních faktorů.

English 47

Dle deklarovaných údajů se jedná o reagencii…

Dle deklarovaných údajů se jedná o reagencii pro diagnostické použití "in vitro", která slouží k vyšetřování parametrů lidské krve.

Jde o genetický test, jenž využívá purifikovanou geonomovou DNA z lidské krve k určení alelických variant genů kódujících nejdůležitější systémy lidských erytrocytů (ABO, Rh, Kell, Kidd, Duffy, MNS, Diego, Dombrock, Colton, Lutheran) a lidských trombocytů (HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-7, HPA-8, HPA-9, HPA-10, HPA-11 a HPA-15).

Test poskytuje kompletní informaci o alelických variantách antigenů erytrocytů a trombocytů s důrazem na identifikaci slabých a variantních antigenů tak, aby se zabránilo možné aloimunizaci pacienta během krevní transfuze.

Složení: Sada označených krabiček, ve kterých jsou uloženy v lahvičkách reagencie v tekuté formě.

Sada obsahuje: Cy5-dCTP, Biotin-11-ddUTP, Cy3-Streptavidin, External control, BLOODchip, příbalovou informaci.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DIAGNOSTICKÉ REAGENCIE LIDSKÁ KREV IN VITRO UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o reagencii…

Dle deklarovaných údajů se jedná o reagencii pro diagnostické použití "in vitro" k vyšetřování parametrů lidské krve, která je připravena k přímému použití.

Účel použití: k provedení typizace skupinových systémů AB, Rh a antigenu Kell (stanovení antigenů krevních skupinových systémů AB0, RhD, a Kell a stanovení pravidelných aglutininů skupinového systému AB0 gelovou technikou).

Složení: gelová karta je tvořena plastovým nosičem, který sestává z 8 označených mikrozkumavek, jež obsahují polymerizovaný dextran v pufrovaném médiu s přídavkem konzervačních látek, k němuž jsou přidána různá antiséra určená k vyšetřování parametrů krevních skupin. - mikrozkumavka A: monoklonální anti-A (směs IgM protilátek myšího původu, klon DAM-1); - mikrozkumavka B: monoklonální anti-B (IgM protilátky myšího původu, klon 9621 A8); - mikrozkumavka (1) DVI-: monoklonální anti-D (IgM protilátky lidského původu, klon P3x61); - mikrozkumavka (2) DVI-: monoklonální anti-D (IgM protilátky lidského původu, klon MS-201); - mikrozkumavka Kell: monoklonální anti-Kell (IgM protilátek lidského původu, klon MS-56); - mikrozkumavka Ctl.: roztok pufru bez protilátek (kontrolní mikrozkumavka); - mikrozkumavka N: roztok pufru bez protilátek (stanovení pravidelných aglutininů sk. systému ABO).

Balení:2 x 25 ks, tj. 50 gelových karet v 1 balení. Výrobek je doprovázen příbalovým letákem s návodem na použití.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DIAGNOSTICKÉ REAGENCIE ANTIGENY LIDSKÁ KREV IN VITRO UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ