Ostatní / Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Deutsch 1

 • - - - - 3815199010 80: Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2cm3/g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)
 • - - - - 3815199013 80: Katalyzátor skládající se z - oxidu chromového (CAS RN 1333-82-0) - oxidu chromitého (CAS RN 1308-38-9) na podložce z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)
 • - - - - 3815199015 80: Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, pro použití při výrobě akrylonitrilu
 • - - - - 3815199020 80: Katalyzátor, - ve formě tuhých kuliček - o průměru 4 mm nebo větším, avšak nejvýše 12 mm, a - sestávající ze směsi oxidu molybdenu a dalších oxidů kovů, na nosiči z oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého, pro použití při výrobě kyseliny akrylové
 • - - - - 3815199025 80: Katalyzátor ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo více, avšak nejvýše 9 mm, složený ze směsi oxidů kovů obsahující zejména oxidy molybdenu, niklu, kobaltu a železa, na nosiči z oxidu hlinitého, určený pro výrobu akrylaldehydu
 • - - - - 3815199030 80: Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý na nosiči z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polypropylenu
 • - - - - 3815199065 80: Katalyzátor sestávající z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého
 • - - - - 3815199070 80: Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého
 • - - - - 3815199075 80: Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chrómu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého
 • - - - - 3815199080 80: Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji
 • - - - - 3815199085 80: Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě prášku
 • - - - - 3815199086 80: Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého na nosiči z chloridu hořečnatého pro použití při výrobě polyolefinů
 • - - - - 3815199087 80: Katoda, ve svitcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé)
 • - - - - 3815199090 80 (0/1) : Ostatní