Plátované / Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené.

Deutsch 4

  • - - 7212600011 10: O šířce převyšující 500 mm
  • - - - 7212600011 80: Po povrchové úpravě již dále neopracované
  • - - - 7212600019 80: Ostatní
  • - - 7212600091 10: O šířce nepřesahující 500 mm
  • - - - 7212600091 20: Po povrchové úpravě již dále neopracované
  • - - - - 7212600091 80: Válcované za tepla, po plátování již dále neopracované
  • - - - - 7212600093 80: Ostatní
  • - - - 7212600099 80: Ostatní