Vápník / Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované; rtuť.

  • - - - 2805120010 80: Vápník o čistotě 98|% hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS|RN|7440-70-2)
  • - - - 2805120090 80: Ostatní