Ostatní / Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009.

  • - - - - - - - - 2204298010 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 13|% obj
  • - - - - - - - - 2204298090 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 13|% obj., avšak nepřesahující 15|% obj