Navarra / V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry.

  • - - - - - - - - - 2204217110 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 13|% obj
  • - - - - - - - - - 2204217190 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 13|% obj., avšak nepřesahující 15|% obj