Z polyesterů / Ze syntetických vláken.

Deutsch 3

Dle deklarovaných údajů se jedná o odpad…

Dle deklarovaných údajů se jedná o odpad z chemických vláken, který vzniká při jejich spřádání.

Odpad je určen k dalšímu zpracování. Materiálové složení: minimálně 50 % odpad z chemických vláken, který je více než z poloviny tvořen polyesterovými vlákny, zbytek tvoří odpad z přírodních vláken.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z CHEMICKÝCH VLÁKEN Z POLYESTERU K VÝROBĚ ODPAD

Dle deklarovaných údajů se jedná o sekaná…

ze syntetických vláken; z polyesteru; jiné než balené pro drobný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o sekaná a trhaná chemická vlákna; surovinou pro jejich výrobu je odpad z výroby vláken a tkanin.

Chemická vlákna slouží k další výrobě, nejsou nijak upravena ke spřádání a nejsou určena pro drobný prodej.

Materiálové složení zboží: minimálně 80 % polyesterových vláken, zbytek tvoří jiná syntetická vlákna.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN Z POLYESTERU JINÉ NEŽ BALENÉ PRO DROBNÝ PRODEJ K VÝROBĚ