Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky.

Deutsch 6 Polski 1 Română 1 Svenska 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3603002000 80: Zápalnice
  • - 3603003000 80: Bleskovice
  • - 3603004000 80: Roznětky
  • - 3603005000 80: Rozbušky
  • - 3603006000 80 (2/0) : Zažehovače
  • - 3603008000 80: Elektrické rozbušky

Dle deklarovaných údajů se jedná o pyrotechnický…

pro motorová vozidla; bezpečnostní zařízení

Dle deklarovaných údajů se jedná o pyrotechnický výrobek, který se skládá z elektrického zažehovače s přívodními vodiči (s připojovacím konektorem nebo bez něj), z nerezového pouzdra, pístu a dorazu pístu.

Dále výrobek obsahuje pomocné plastové díly, které nemají vliv na jeho funkci. Účel použití: zboží slouží např. k ochraně chodců sražených vozidlem.

Při detekci sražení chodce autem dojde k aktivaci výrobku a zvedne se přední kapota auta o cca 80-150 mm, čímž klesá riziko smrtelného zranění chodce.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO MOTOROVÁ VOZIDLA BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o pyrotechnický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o pyrotechnický výrobek. Výrobek je určený k zabudování do automobilu, kde slouží jako iniciační a hnací prvek předpínače bezpečnostních pásů, zvedače kapoty apod.

Obsažená pyrotechnická slož je iniciována elektrickým impulzem z řídící jednotky automobilu (po vyhodnocení impulzu z elektronického čidla umístěného v deformační zóně automobilu) při nárazu automobilu na překážku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: BEZPEČNOSTNÍ PÁSY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ AIRBAG