Ostatní výrobky / Ostatní / Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

English 2

  • - - - 2920907060 80: Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)
  • - - - 2920907080 80: Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)
  • - - - 2920907090 80: Ostatní