Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6810110000 10: Dlaždice, dlaždičky, cihly a podobné výrobky
  • - - 6810110000 80 (2/0) : Tvárnice a cihly
  • - - 6810190000 80 (0/1) : Ostatní
  • - 6810910000 10: Ostatní výrobky
  • - - 6810910000 80: Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství
  • - - 6810990000 80 (0/2) : Ostatní