Prošívané textilní výrobky v metráži, složené z jedné nebo několika vrstev textilních materiálů, spojených s výplňkovým materiálem šitím, prošitím nebo jinak, jiné než výšivky čísla 5810.

Deutsch 1 Suomi 1 Polski 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5811000020 80: Pletené nebo háčkované
  • - 5811000093 10: Ostatní
  • - - 5811000093 80: Z bavlny
  • - - 5811000095 80: Ze syntetických vláken
  • - - 5811000096 80: Z umělých vláken
  • - - 5811000099 80: Ostatní

Dle údajů žadatele se jedná o kokosovou rohož.…

sestavené/spojené; z tkaniny; vnější strana; vycpávané; třívrstvé;…

Dle údajů žadatele se jedná o kokosovou rohož. Popis dodaného vzorku: Rohož složená ze tří vrstev textilního materiálu.

Vnější vrstvy jsou tvořeny řídkou tkaninou v plátnové vazbě, která je vyrobená z dvojmo skané příze; výplň z kokosových vláken.

Vrstvy jsou vzájemně spojeny vaznými uzly. Deklarovaný materiál: Kokosová vlákna. Účel použití: Ve stavebnictví a v zahradnictví, jako filtrační a stabilizační prvek k ochraně půdní vrstvy.

Standardní rozměry: šíře – 1 m, 0,75 m a 0,5 m; délka - 1 m, 2,5 m nebo 5 m. Balení: V balících po 5, 10, 15 nebo 20 kusech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SESTAVENÉ/SPOJENÉ Z TKANINY VNĚJŠÍ STRANA VYCPÁVANÉ TŘÍVRSTVÉ VYCPÁVANÉ (NAPLNĚNÉ), TEXTILIE PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ Z KOKOSOVÉHO OŘECHU VLÁKNA TEXTILNÍ VLÁKNA PRO STAVEBNICTVÍ