Ostatní / Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce menší než 600 mm.

Deutsch 8

  • - - - - 7226997011 10: O šířce nepřesahující 500 mm, válcované za tepla, po plátování již dále neopracované; o šířce převyšující 500 mm, po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované
  • - - - - - 7226997011 80: Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu
  • - - - - - 7226997019 80: Ostatní
  • - - - - 7226997091 10: Ostatní
  • - - - - - 7226997091 80: Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. "sendvičových panelů" používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu
  • - - - - - 7226997094 80: Ostatní, desoxidované hliníkem, potažené nebo žárově pokovené výhradně zinkem a/nebo hliníkem a žádným jiným kovem, podrobené chemické pasivaci, s obsahem nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,170 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,100 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,045 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,010 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,010 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů
  • - - - - - 7226997096 80 (0/1) : Ostatní