Ostatní / Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce 600 mm nebo větší.

Deutsch 7

  • - - - 7225990011 10: Po povrchové úpravě včetně plátování již dále neopracované nebo jednoduše dělené do jiného než pravoúhlého tvaru (včetně čtvercového)
  • - - - - 7225990011 80: Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu
  • - - - - 7225990022 80: Ostatní, desoxidované hliníkem, potažené nebo žárově pokovené výhradně zinkem a/nebo hliníkem a žádným jiným kovem, podrobené chemické pasivaci, s obsahem nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,170 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,100 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,045 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,010 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,010 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů
  • - - - - 7225990025 80: Ostatní
  • - - - 7225990040 80: O tloušťce převyšující 10 mm nebo o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm, a o šířce 2 050 mm nebo větší
  • - - - 7225990091 10: Ostatní
  • - - - - 7225990091 80: Barvené, lakované nebo potažené plasty nejméně na jedné straně, kromě tzv. "sendvičových panelů" používaných ve stavebnictví a sestávajících ze dvou vnějších kovových plechů a stabilizačního jádra z izolačního materiálu vloženého mezi ně, kromě výrobků se svrchním povlakem ze zinkového prachu (zinkový nátěr obsahující 70 % hmotnostních nebo více zinku) a kromě výrobků s podkladem opatřeným kovovým povlakem chromu nebo cínu
  • - - - - 7225990092 80: Ostatní, desoxidované hliníkem, potažené nebo žárově pokovené výhradně zinkem a/nebo hliníkem a žádným jiným kovem, podrobené chemické pasivaci, s obsahem nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,170 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,100 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,045 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,010 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,010 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů
  • - - - - 7225990095 80: Ostatní