Silikony v primárních formách / PLASTY A VÝROBKY Z NICH.

Deutsch 7 Français 1 Italiano 1 Polski 4

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 3910000015 80: Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxy-
 • - 3910000020 80: Blokový kopolymer poly(methyl-3,3,3-trifluóropropylsiloxanu) a poly[methyl(vinyl)siloxanu]
 • - 3910000025 80: Přípravky obsahující: - 10 % hmotnostních nebo více 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl-2-methyl-2-propenoátu (CAS RN 69861-02-5) a - 10 % hmotnostních nebo více silikonového polymeru zakončeného α-butyldimethylsilyl-ω-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propylem (CAS RN 146632-07-7)
 • - 3910000035 80: Přípravky obsahující: - 30 % hmotnostních nebo více α-butyldimethylsilyl-ω-(3-methakryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxanu (CAS RN 662148-59-6) a - 10 % hmotnostních nebo více N,N-dimethylakrylamidu (CAS RN 2680-03-7)
 • - 3910000040 80: Silikony typu používaného k chirurgickým implantátům s dlouhodobou životností
 • - 3910000045 80: Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou s viskozitou 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)
 • - 3910000050 80: Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahující kopoly(dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž
 • - 3910000055 80: Přípravek obsahující: - 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polydimethylsiloxanu s koncovou vinylskupinou (CAS RN 68083-19-2) - 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních dimethylvinylovaného a trimethylovaného oxidu křemičitého (CAS RN 68988-89-6) a - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních kyseliny křemičité, sodné soli, produktů reakce s chlortrimethylsilanem a isopropylalkoholem (CAS RN 68988-56-7)
 • - 3910000060 80: Poly(dimethylsiloxan) s methakrylátovými koncovými skupinami, též substituovaný poly(ethylenglykolem) a trifluorpropylovými skupinami
 • - 3910000070 80: Pasivační silikonový povlak v primární formě na ochranu hran a k prevenci zkratů v polovodičových zařízeních
 • - 3910000080 80: Monomethacryloxypropyl terminated poly(dimethylsiloxane)
 • - 3910000090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o vodný roztok chemické látky, patřící do kategorie silikonů (polymerů v primární formě).

Jedná se o meziprodukt pro výrobu přípravku, který má ve finální podobě sloužit jako pomocný prostředek (protetický lubrikant) při nasazování/vkládání silikonových nebo gelových návleků do protézy.

Zboží je předkládáno v plastové průsvitné nádobě (lahvi) s plastovým šroubovacím uzávěrem a s volně přiloženým ručním rozprašovačem kapalin.

Obsah nádoby tvoří čirá kapalina. Následně se má do této nádoby plnit ještě další chemická látka.

Finální výrobek není předmětem této ZISZ.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA ZE SILIKONU SILIKONY JAKO PRIMÁRNÍ FORMA K VÝROBĚ

Dle deklarovaných údajů se jedná o produkt,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o produkt, který obsahuje 50 % hmotnostních organopolysiloxanu a 50 % ligroinu (alifatické uhlovodíky).

Zboží je ve formě čiré, světležlutohnědé kapaliny, se zápachem po rozpouštědlech. Produkt se následně ředí s hexanem a pomocí trysky se nanáší na osazenou desku tištěného spoje pro řídící jednotku elektronického posilovače řízení automobilů.

Slouží k ochraně proti vlhkosti a nečistotám. Zboží je baleno v plechovkách.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY JAKO KAPALINA SILIKONY JAKO PRIMÁRNÍ FORMA

Dle deklarovaných údajů se jedná o vysoce…

Dle deklarovaných údajů se jedná o vysoce čistý, sterilní, nepyrogenní silikonový olej pro lékařské účely.

Není určený výhradně k implantaci do organismu za účelem léčby, nýbrž se používá jako krátkodobá tamponáda při chirurgických operacích v očním lékařství.

Jedná se o silikon v primární formě. Dodáván v předplněné 10ml injekční stříkačce, baleno v krabici.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE SILIKONU UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ V KRABICÍCH PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ PRO CHIRURGICKÉ POUŽITÍ STERILNÍ OČI JAKO PRIMÁRNÍ FORMA OLEJE UPRAVENO V ODMĚŘENÝCH DÁVKÁCH

Dle údajů žadatele se jedná o ochranný lak.…

Dle údajů žadatele se jedná o ochranný lak. Deklarovaný účel použití: Silikonový lak slouží k ochraně proti vlhkosti a nečistotám osazené desky řídící jednotky elektronického posilovače řízení osobních automobilů. Deklarované balení výrobku: plechovka - 1 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY JAKO KAPALINA SMĚSI ORGANICKÉ SLOUČENINY V PLECHOVKÁCH SILIKONY JAKO PRIMÁRNÍ FORMA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ZABALENÉ