VÝROBKY ZE ŽELEZA NEBO OCELI.

 • 7301000000 80 (2/0) : Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli
 • 7302000000 80 (4/0) : Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic
 • 7303000000 80 (2/0) : Trouby, trubky a duté profily z litiny
 • 7304000000 80 (18/0) : Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
 • 7305000000 80 (9/0) : Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli
 • 7306000000 80 (13/0) : Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli
 • 7307000000 80 (13/0) : Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli
 • 7308000000 80 (5/0) : Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích
 • 7309000000 80 (7/0) : Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
 • 7310000000 80 (4/0) : Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
 • 7311000000 80 (9/0) : Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
 • 7312000000 80 (2/0) : Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, elektricky neizolované
 • 7313000000 80: Ostnatý drát ze železa nebo oceli; kroucené kruhové dráty nebo jednoduché ploché dráty, ostnaté i bez ostnů, a volně kroucené dvojité dráty, používané pro oplocení, ze železa nebo oceli
 • 7314000000 80 (13/0) : Látky (včetně nekonečných pásů), mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu; plechová mřížovina ze železa nebo oceli
 • 7315000000 80 (10/0) : Řetězy a řetízky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
 • 7316000000 80: Kotvy, kotvice a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
 • 7317000000 80 (4/0) : Hřebíky, cvočky, napínáčky, vlnité hřebíky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla 8305) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, též s hlavičkou z jiného materiálu, avšak kromě výrobků s hlavičkou z mědi
 • 7318000000 80 (14/0) : Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
 • 7319000000 80 (2/0) : Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání a podobné výrobky, pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené ani nezahrnuté
 • 7320000000 80 (3/0) : Pružiny a pružinové listy, ze železa nebo oceli
 • 7321000000 80 (9/0) : Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
 • 7322000000 80 (4/0) : Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
 • 7323000000 80 (7/0) : Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
 • 7324000000 80 (5/0) : Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
 • 7325000000 80 (4/0) : Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli
 • 7326000000 80 (5/0) : Ostatní výrobky ze železa nebo oceli