Semena, plody a výtrusy k setí.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 1209100000 80: Semena cukrové řepy
 • - 1209210000 10: Semena pícnin
 • - - 1209210000 80: Semena vojtěšky (alfalfa)
 • - - 1209220000 80 (2/0) : Semena jetele (Trifolium spp.)
 • - - 1209230000 80 (3/0) : Semena kostřavy
 • - - 1209240000 80: Semena lipnice luční (Poa pratensis L.)
 • - - 1209250000 80 (2/0) : Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
 • - - 1209290000 80 (4/0) : Ostatní
 • - 1209300000 80: Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy
 • - 1209910000 10: Ostatní
 • - - 1209910000 80 (2/0) : Semena zeleniny
 • - - 1209990000 80 (4/0) : Ostatní