Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky, z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 6802100000 80 (0/2) : Dlaždice, kostky a podobné výrobky, též pravoúhlé (včetně čtvercových), jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm; uměle barvená zrna, odštěpky a prach
  • - 6802210000 10: Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše rozsekané nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem
  • - - 6802210000 80: Mramor, travertin a alabastr
  • - - 6802230000 80 (0/3) : Žula
  • - - 6802290000 80 (0/3) : Ostatní kameny
  • - 6802910000 10: Ostatní
  • - - 6802910000 80 (2/0) : Mramor, travertin a alabastr
  • - - 6802920000 80 (2/0) : Ostatní vápenaté kameny
  • - - 6802930000 80 (2/0) : Žula
  • - - 6802990000 80 (2/0) : Ostatní kameny