Ostatní / Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry.

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o pneumatický membránový kompresor. Kompresor pracuje s napětím 12 V a je schopen vyvinout tlak cca 100 kPa. Kompresor je používán v sedadle automobilů k tlakování zabudovaných plastových vaků.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KOMPRESORY VZDUCHOVÉ KOMPRESORY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL