Ostatní, včetně souprav (sad) výrobků ze dvou nebo více položek tohoto čísla.

Deutsch 2 Français 1

  • - - 8205901000 80: Kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou poháněné brusné kotouče s rámovou konstrukcí
  • - - 8205909000 80: Soupravy (sady) výrobků ze dvou nebo více položek tohoto čísla