Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů.

  • - - 3502201000 80: Nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému požívání
  • - - 3502209100 10: Ostatní
  • - - - 3502209100 80: Sušený (například ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)
  • - - - 3502209900 80: Ostatní