Ostatní zařízení / Kamna, sporáky, krby, vařiče (včetně těch, které mají pomocné bojlery k ústřednímu vytápění), grily, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli.

Deutsch 11 English 9 Français 4 Polski 1

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

plyn; pro vytápění

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o plynová kamna pro dočasné vytápění místností, které jsou přímo větratelné.

Výrobek nelze napojit na kouřovod nebo na zařízení, které odvádí spaliny do prostředí mimo prostor, v němž je výrobek instalován.

Technické údaje: - plynné palivo propan-butan, - tlaková lahev 15 kg, - jmenovitý příkon 4,2 kW (305 g/h), - jmenovitý provozní přetlak 30 mbar, - piezo zapalování, - 3 stupně výkonu.

Tato ZISZ nahrazuje ZISZ č. CZ 20-0403-2011.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLYN PRO VYTÁPĚNÍ

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

plyn; pro vytápění

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o plynová kamna pro dočasné vytápění místností, které jsou přímo větratelné.

Výrobek nelze napojit na kouřovod nebo na zařízení, které odvádí spaliny do prostředí mimo prostor, v němž je výrobek instalován.

Technické údaje: - plynné palivo propan-butan, - tlaková lahev 15 kg, - jmenovitý příkon 4,2 kW (305 g/h), - jmenovitý provozní přetlak 30 mbar, - piezo zapalování, - 3 stupně výkonu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLYN PRO VYTÁPĚNÍ