Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky.

  • - - - 7207111100 10: Válcované nebo získané kontinuálním litím
  • - - - - 7207111100 80: Z automatové oceli
  • - - - - 7207111400 10: Ostatní
  • - - - - - 7207111400 80: O tloušťce nepřesahující 130 mm
  • - - - - - 7207111600 80: O tloušťce převyšující 130 mm
  • - - - 7207119000 80: Kované