Ostatní / Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí.

  • - - - 2925192000 80: 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Oktabrom-N,N′-ethylendiftalimid; N,N′-ethylenbis(4,5-dibromhexahydro-3,6-methanoftalimid)
  • - - - 2925199500 80 (4/0) : Ostatní