Ostatní / Ostatní, včetně směsí.

Dansk 2 Deutsch 13 Français 7 Hrvatski 2 Latviešu 1 Nederlands 3 Polski 6

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).