Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken, včetně tkanin vyrobených z materiálů čísla 5405.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 5408100000 80: Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z viskózového vlákna
 • - 5408210000 10: Ostatní tkaniny, obsahující 85 % hmotnostních nebo více umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů
 • - - 5408210000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5408220000 80 (2/0) : Barvené
 • - - 5408230000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5408240000 80: Potištěné
 • - 5408310000 10: Ostatní tkaniny
 • - - 5408310000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 5408320000 80 (2/0) : Barvené
 • - - 5408330000 80: Z různobarevných nití
 • - - 5408340000 80: Potištěné