O tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm.

Polski 1

  • - - - 7208521000 80: Válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, o šířce nepřesahující 1 250 mm
  • - - - 7208529100 10: Ostatní, o šířce
  • - - - - 7208529100 80 (2/0) : 2 050 mm nebo větší
  • - - - - 7208529900 80: Menší než 2 050 mm