O délkové hmotnosti nižší než 833,3 decitex, ne však nižší než 277,8 decitex (metrické číslo převyšující 12, avšak nepřesahující 36).

  • - - - - 5306103010 80: Lněné vlákno (jiné než koudel), měřící 333.3 decitex nebo více (nepřevyšující metrické číslo 30), určené k výrobě skané nebo kablované příze pro obuvnický průmysl na obtáčení kablované nitě
  • - - - - 5306103090 80: Ostatní