Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata).

Deutsch 1

  • - - 2005800010 80: V podobě zrn, nezmrazená
  • - - 2005800030 80: Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení
  • - - 2005800090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o kukuřici…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kukuřici cukrovou (Zea mays var. saccharata). Výrobek je oddělen od kukuřičných palic a zakonzervován ve vodě. Balení: konzerva/248 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ KONZERVOVÁNO V KONZERVÁCH