Textilní postřižky, prach a nopky.

  • - - 5601300010 80 (0/2) : Poly(vinylalkoholová) vlákna, též acetalizovaná
  • - - 5601300040 80: Syntetická střižová vlákna z kopolymeru kyseliny tereftalové, p-fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu), o délce nepřesahující 7|mm
  • - - 5601300090 80: Ostatní