Vinylchlorid-vinylacetátové kopolymery.

  • - - 3904300030 80: Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující: -|87|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92|% hmotnostních vinylchloridu, -|2|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 9|% hmotnostních vinylacetátu a -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8|% hmotnostních vinylalkoholu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6|a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel|3215|nebo 8523|nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů
  • - - 3904300090 80: Ostatní