Vinylchlorid-vinylacetátové kopolymery.

  • - - 3904300030 80: Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující: - 87 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních vinylchloridu, - 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních vinylacetátu a - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních vinylalkoholu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel 3215 nebo 8523 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů
  • - - 3904300090 80: Ostatní